Gezocht: een nieuwe minister voor Stad en Platteland

Valt Nederland uit elkaar? Krijgen we ook in ruimtelijk opzicht een tweedeling tussen het rijke en volle Kernstad en een verarmend en leeglopend platteland? Je hoort steeds vaker dat het komende kabinet een nieuwe minister van Stad en Platteland moet krijgen om de boel bij elkaar te houden.

De tweedeling, waarin de ‘squeezed middle class’ het steeds moeilijker krijgt, en er een steeds rijkere elite en nieuwe onderklasse lijken te ontstaan, kun je ook in ruimtelijk opzicht waarnemen. Steeds meer mensen trekken naar Kernstad – zeg maar de Randstad plus de regio Eindhoven. Dit gebied huisvest de helft van alle Nederlanders en wordt in economisch en cultureel opzicht steeds machtiger. Daartegenover vind je een buitengebied dat vier-vijfde van Nederland uitmaakt, maar krimpt en armer wordt.

Niet alleen dorpen hebben het moeilijk. Ook middelgrote plaatsen zoals Hoofddorp in de Randstad. En bijvoorbeeld Tiel, Ede, Bergen op Zoom, Heerlen en Nijkerk in de provincie. Kantoren en bedrijfsterreinen lopen leeg, winkelketens vallen om, voorzieningen verslechteren en mensen trekken er weg. Ze zoeken hun heil in metropoolregio’s zoals Amsterdam, Utrecht, Den Haag/Leiden en Eindhoven. Over dit geplaagde ‘middenland’ kon je op De Correspondent onlangs een interessante reportage lezen.

Er wordt geroepen om centrale regie om de ruimtelijke tweedeling tegen te houden. VNO-NCW voert momenteel campagne onder de noemer ‘Laat Nederland weer bruisen’ en bepleit een speciale, nieuwe minister van Stad en Platteland. Hij/zij moet zorgen voor het overkoepelende en verbindende verhaal voor metropoolregio en krimpgebied.

Interessant idee, vonden we bij EMMA. Als podium voor debat en inspiratie Bij EMMA spelen we op 13 december even twee uur lang Tweede Kamer. Drie kandidaat-ministers presenteren hun plannen voor het nieuwe Nederland. Hoe gaan we om met die kloof? Waar staan we nu? Waar gaan we naartoe? Kortom: hoe richten we Nederland in?

Mary-Ann Schreursis een echte Kernstad-exponent. De afgelopen jaren was ze van onschatbare waarde als het gaat om Eindhoven opstuwen in de vaart der volkeren. Ze is politica (D66), wethouder in Eindhoven, en heeft in haar portefeuille Innovatie en Design, Cultuur en Duurzaamheid, Hiervoor ging ze ook over Innovatie en Ruimtelijke ordening. Ze is initiator van vele Europese innovatieprojecten.

Waar Schreurs de zich uitbreidende metropoolregio vertegenwoordigt, is Maurice Hermans exponent van de krimpstad. Hermans is ondernemer, gevestigd te Heerlen – een stad die een bloeitijd kende toen in Limburg de mijnen nog open waren, maar daarna sterk in verval raakte. Hij is behalve ondernemer ook onderzoeker en schreef het boek De antistad. Daarin bepleit Hermans herbezinning op het dogma dat alleen groei goed is. Hij breekt een lans voor krimpsteden zoals zijn eigen Heerlen. En geeft aan hoe deze steden zichzelf opnieuw kunnen uitvinden.

Onze derde aspirant minister van Stad en Platteland is Koen de Boo. Een jonge, moderne stedenbouwer, tevens eigenaar van ontwerpbureau voor gebiedsverandering Plein06, gevestigd in het hart van Rotterdam met uitzicht op het nieuw station. De Boo is strateeg op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling en bevorderaar van ‘de gelukkige stad’. Welk Nederland ziet hij voor zich?

De presentatie van deze derde aflevering van Kernstad is in handen van Sandra Rottenberg. Ons ‘parlement’ bestaat uit planologen, architecten, beleidsmakers, gebiedsontwikkelaars en journalisten.

Interessant? Deze expertmeeting vindt plaats op dinsdag 13 december van 15 tot 17uur. Locatie: Bij EMMA, Wijnhaven 88, Den Haag. Toegang: gratis en borrel na. Je kunt je aanmelden via onze website, waar je ook meer informatie vindt over de bijeenkomst. Graag tot dan.16-0330_kernstad-vanuit-de-ruimte

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Deze Tegenlicht documentaire nog even bekijken in de week van het klimaat

marjan minnesmahttp://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2015-2016/de-klimaatzaak.html

Het klimaatbeleid dat de Nederlandse overheid voert laat te wensen over. Advocaat Roger Cox besloot namens Urgenda de staat voor de rechter te slepen. Doet de Nederlandse overheid alles wat in haar vermogen ligt om opwarming van de aarde tegen te gaan? 900 klagers en organisatie voor innovatie en duurzaamheid Urgenda vonden van niet. De Limburgse advocaat Roger Cox spande namens hen een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat en werd in het gelijk gesteld.

Goede inleiding voor de 6e Dick de Zeeuwlezing met Marjan Minnesma van Urgenda, op donderdag 20 oktober om 16.00 uur in het International Institute for Social Studies in Den Haag.http://www.dickdezeeuw.nl/nl/wp/

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Dick de Zeeuw lecture 2016 with Marjan Minnesma

Marjan Minnesma will speak at the 6th Dick de Zeeuw Lecture that will take place on Thursday October 20th, 2016.

Dutch policy continues to promote unsustainable energy options despite commitments made in the December 2015 Paris Agreement on climate change 

The necessity of combating climate change and curbing its destructive and disruptive impact on nature, on the environment, on the economy and on society as a whole is undisputed. Combating climate change requires the reduction of carbon emission. Many technologies and options are available, but vested interests to often seem to stand in the way of making the right policy choices.

For the sixth Dick de Zeeuw Lecture, Marjan Minnesma will set out that despite the Paris Agreement of DecembeMarianne Minnesmar 2015, in which the Netherlands and 194 other participating countries agreed to reduce their carbon emissions “as soon as possible” and to keep global warming “to well below 2 °C” and “pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C”, the Netherlands’ government is failing to take the measures that would effectively implement the commitments made in Paris. Reducing carbon emissions, she claims, is not ‘rocket-science’. Knowledge is available, technologies are operational. But while alternative energy options lie on the shelf, Dutch carbon emissions are still growing.

Marjan will present actual examples of policy choices that keep the Netherlands on the unsustainable track and will highlight some of the more sustainable policy alternatives.

 

About Marjan Minnesma

 

6th Dick de Zeeuw Lecture
Thursday October 20th 2016, 16:00
ISS, The Hague
Doors open 15:30

RSVP: Please fill out this form to register

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Kernstad NL: Hoe benutten we ‘smart mobility’ optimaal in Kernstad

Hoe voorkomen we dat de steeds voller wordende Kernstad dichtslibt?16-0330_kernstad-vanuit-de-ruimte

Steeds meer woon- en werkverkeer concentreert zich in de Kernstad. Willen we economisch blijven groeien en meedoen, dan moeten we voorkomen dat Kernstad verstopt raakt. ‘Smart mobility’ – en meer concreet: de zelfrijdende auto – belooft een walhalla van schoner, efficiënter en socialer. Maar zijn beleidsmakers en burgers al toe aan deze prachtige nieuwe wereld?

Op dinsdag 11 oktober 2016 tussen 15.00 en 17.00 uur staat in ons tweede Kernstad-inspiratielab de mobiliteit in Kernstad centraal.
Nederland laat zich steeds duidelijker opdelen in een stedelijk en een landelijk gebied. In ‘Kernstad’ – het gebied tussen Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Rotterdam – woont en werkt de helft van alle Nederlanders. Terwijl het ‘Buitengebied’ – vier keer zo groot – steeds dunner bevolkt raakt en economisch minder belangrijk wordt. Deze tweedeling zet zich voort. Dat betekent dat we Nederland ook moeten gaan bekijken en besturen vanuit een nieuwe visie op Kernstad en Buitengebied.

Hoe voorzien we in de groeiende behoefte aan mobiliteit in Kernstad? Hoe stemmen we technologische mogelijkheden en maatschappelijke acceptatie op elkaar af? Hoe versoepelen we de last mile tussen uitstapstation en eindbestemming?
Op zoek naar antwoorden organiseren EMMA en planologisch adviesbureau Urban Opportunities dit tweede inspiratielab in een serie van vier rondom Kernstad NL. Thema’s: ‘Energie’, ‘Mobiliteit’, Hergebruik’ en ‘Stad en Land’.

Bij EMMA
Wijnhaven 88
2511 GA Den Haag
E-mail: info@emma.nl
Telefoon: 070 – 87 00 460

Geplaatst in Kernstad NL | Een reactie plaatsen